© 2010-2011. BANKIER Punkt Przyjmowania Opłat.  Projekt, administracja: J. Michlak
 Nowa strona 1                                                                       
 
Źródło informacji:  www.bik.pl

O BIK

Biuro Informacji Kredytowej S.A. zostało utworzone przez banki z inicjatywy Związku Banków Polskich, jako odpowiedź na wzrastającą liczbę kredytów zagrożonych w polskim sektorze bankowym. Celem powołania BIK było zbudowanie kompleksowej bazy danych zawierającej informacje o zobowiązaniach klientów banków.

BIK jest instytucją niezależną od banków, która pośredniczy w wymianie informacji pomiędzy użytkownikami systemu.

BIK współpracuje z bankami oraz SKOK-ami, które są zobowiązane do przekazywania informacji kredytowych o wszystkich swoich klientach. Tak więc BIK gromadzi zarówno dane pozytywne, wskazujące na postępowanie zgodne z warunkami umowy kredytowej zawartej z bankiem, jak i negatywne, wskazujące na nie wywiązywanie się klienta banku z postanowień umowy kredytowej.

BIK działając zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych gwarantuje każdemu możliwość sprawdzenia raz na 6 miesięcy swoich danych przekazywanych do Biura przez instytucje współpracujące.

Biuro Obsługi Klienta powołane zostało wyłącznie do obsługi Klientów Indywidualnych. Przygotowuje ono Informację Ustawową oraz Raporty PLUS oraz PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej dla każdego Klienta Indywidualnego wnioskującego zgodnie z Regulaminem udostępniania Raportów PLUS oraz Raportów PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej oraz Zasadą udostępniania Informacji Ustawowej dotyczącej danych osobowych przetwarzanych w zbiorach BIK S.A. udziela wszelkich związanych z tym wyjaśnień. Raporty PLUS dostępne są również w angielskiej wersji językowej.

Wypełnij wniosek i sprawdź swoją historię kredytową w BIK lub skorzystaj z gotowego wniosku i wyślij na adres:

Biuro Obsługi Klienta BIK S.A.
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
z dopiskiem: „Informacja Ustawowa”

Masz prawo do bezpłatnej "Informacji Ustawowej" jednak nie częściej niż raz na 6 miesięcy.